SAĞLIK HUKUKU

Günümüzde gittikçe daha geniş bir yer tutan ve kişilerin temel hak ve özgürlüğünü yakından ilgilendiren bu hukuk dalında Çolak & Deryan Hukuk Bürosu, müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini titizlikle vermektedir. Bu alandaki hizmetler;

Malpractis ( Hekim hatası) tazminat davaları
Doktor hataları sebebiyle açılabilecek ceza davaları
Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi