SÖZLEŞME HUKUKU

Günümüzde taraflar arasında hukuki ilişkinin kurulması ve yürütülmesi bakımından önem kazanan Sözleşme hukuku, tarafların birbirlerine olan hak ve borçlarının düzenlenmesi ve garanti altına alınması noktasında her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle sözleşmelerin uzman kişilerce hazırlanması, tarafların hak kaybına uğramaması açısından gereklilik arz etmektedir. Çolak & Deryan Hukuk Bürosu olarak taraflar arası sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanmasında danışmanlık ve dava hizmetlerimiz ile müvekkillerimizin taleplerini karşılamaktayız. Bu alandaki hizmetler;

Gayrimenkul sözleşmeleri
Kira sözleşmeleri
Hizmet sözleşmeleri
İş sözleşmeleri
Eser sözleşmeleri
Ortaklık sözleşmeleri
Hisse devir sözleşmeleri
Alım satım sözleşmeleri