MİRAS HUKUKU

Çolak & Deryan Hukuk Bürosu, mirasçıların haklarının korunması ve mirasçılar arasında mal paylaşımı için gerekli tüm işlem ve dava sürecinde hukuki hizmet vermektedir. Bu alandaki hizmetler;

Mirasbırakanın mirasçılarını gösterir veraset ilamı alınması
Vasiyetname hazırlanması
Mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle mal varlığının tespitini içerir tereke davasının açılması
Vasiyetnamenin okunması davasının açılması
Vasiyetnamenin tenfizi davası
Ortaklığın giderilmesi davası
Vasiyetnamenin iptali davası
Tenkis davası
Mirasçılık belgesinin iptali
Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
Mirasın reddi davası
Muris muvazaasına dayalı tapu iptal davası