AİLE HUKUKU

Çolak & Deryan Hukuk Bürosu gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşları ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, vesayet gibi Aile Hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde özel hayatın gizliliğine özen ve dikkat göstererek hizmet vermektedir. Bu alandaki hizmetler;

Anlaşmalı boşanma
Çekişmeli boşanma
Nafaka davaları ve icra takipleri
Mal rejimi davaları
Ziynet davaları
Velayet davaları
Maddi ve manevi tazminat davaları
Babalık davaları
Tanıma ve tenfiz
Vesayet davaları
Vasiyetname
Evlat edinme
Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar
Evlenme işleminin iptali ve yokluğuna ilişkin davalar