İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Çolak & Deryan Hukuk Bürosu, işçi ve işveren arasında yaşanan her türlü uyuşmazlıklardan kaynaklanan dava ve icra takibi süreçlerini titizlikle yürütmektedir. Bunun yanında işçi ve işverenin Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan hak ve alacaklarına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu alandaki hizmetler;

Kıdem, ihbar ve diğer alacakların tahsili
Hizmet tespiti davaları
İşe iade davaları
İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan davalar
Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin davalar
Toplu iş sözleşmeleri
Dava şartı olan arabuluculuk sürecinin yönetimi