KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Günümüzde Kıymetli evraklar ve bunlara ilişkin iş ve işlemler gün geçtikçe globalleşen ticari hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Çolak&Deryan Hukuk Bürosu Kıymetli Evrak Hukukunda işletme ve ticari şirketlere kıymetli evrağın düzenlenmesi, kullanılması ve uyuşmazlığı hakkında hukuki danışmanlık yapmakta ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu alandaki hizmetler;

Nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın zıyaı sebebiyle iptali davası
Borçlu olunmadığı halde icra takibi baskısı altında ödenen paranın istirdatı, menfi davalarının yürütülmesi
Kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) hisse senetleri, makbuz senetleri ve varant, ipotekli borç senedi, irat senedi gibi kıymetli evrak türlerinin nasıl düzenlenmesi gerektiği, her birinin kendine özgü devir şekilleri hallerinde hukuki danışmanlık hizmetleri
Kıymetli evraka dayalı alacak haklarına müvekkillerin en kolay ve en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak