İCRA VE İFLAS HUKUKU

Çolak&Deryan Hukuk Bürosu, İcra ve İflas Hukuku alanında alacaklının alacağına en hızlı ve en kolay yollardan ulaşabilmesi için icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile 3. Kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Bunun yanında Çolak&Deryan Hukuk Bürosu, borçlu müvekkillerinin borçlarını tasfiye etmesinde aktif rol oynamaktadır. Ayrıca bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere odaklanan Çolak&Deryan Hukuk Bürosu, alanında uzman kadrosuyla müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alandaki hizmetler;

Alacağın tahsili amaçlı çek ,bono (senet), ve ilamsız icra takipleri ile iflas takipleri,
İlamlı icra takipleri (Nafaka alacaklarının takibi, çocuk teslimi icra takipleri)
İhtiyati haciz
İflas ve konkordato davaları
İtirazın iptali- kaldırılması davaları
İcra takibine itiraz
Toplu icra takipleri, şirketler adına takipler
Menfi tespit ve istirdat davaları
Tasarrufun İptali davaları